baner.jpg

 

Tepelná čerpadla vzduch-voda mají vysokou energetickou účinnost a jsou navržena pro vytápění moderních domácností, pro nové i starší rodinné domy, pro kanceláře a jiné komerční prostory, velké výrobní haly, menší haly i například autodílny.

        

 

Jsme oficiálními distributory tepelných čerpadel značky PANASONIC a HITACHI a spolupracujeme s montážními firmami, kterým poskytujeme technickou a servisní podporu. Jako doplňkový sortiment dodáváme i fancoily od značky SABIANA.

Tepelná čerpadla vzduch-voda rostou na popularitě díky svojí příznivé ceně a poměru cena/výkon. Jsou rok od roku zdokonalovány tak, aby dosahovaly nejlepších výsledků a to zejména při nízkých venkovních teplotách. Tepelná čerpadla vzduch-voda vytváří teplo a produkují teplou vodu jednoduchým, levným a ekologicky přívětivým způsobem fungujícím na principu přesunu tepla místo jeho vytváření. Princip fungování spočívá ve využití vzduchu jako obnovitelného a bezplatného zdroje tepla. Tento typ čerpadel zachytává teplo ze vzduchu a předává ho na výměník naplněný chladivem. Zachycené teplo je dále přeneseno do vody, která je po té připravena k použití v topném systému a pro zajištění veškerých domácích potřeb na teplou užitkovou vodu. Podrobnější popis, jak tepelné čerpadlo funguje, nalezneze ZDE.

Aby bylo tepelné čerpadlo opravdu úsporné, je potřeba ho správně navrhnout a sladit s Vaší topnou soustavou a zregulovat tak, aby úsporně topilo po celou topnou sezónu. Pokud chcete mít ve svém domě opravdu moderní, úsporné a ekologické vytápění s tepelným čerpadlem, ponechte vždy jeho výběr na zkušeném odborníkovi.

Tepelná čerpadla nabízí až 80 % úspory výdajů za topení oproti elektrickým či plynovým kotlům.

 

NOVINKA 2022 - Panasonic Aquarea EcoFleX

První zařízení na trhu umožňující současné vytápění klimatizací a zásobování teplou užitkovou vodou pouze jednou venkovní jednotkou. Systém využívá rekuperace odpadního tepla z klimatizace k ohřevu vody. Dostupné od dubna 2022.

 

 

Ohřev teplé užitkové vody v rámci systému multisplit - TRIPLE C od Hitachi

Zařízení v zapojení multisplit umožňujíce chlazení, vytápění a ohřev TUV (ne však současně). Na venkovní jednotku je možné připojit 1 až 4 vnitřní jednotky: nástěnné, kanálové, kazetové, parapetní a také nádrž na TUV YUTAMPO (190L nebo 270L). 

 

Tepelná čerpadla Panasonic generace J

Nová generace tepelných čerpadel vzduch - voda Panasonic Aquarea. Generace J již funguje s chladivem R32, což vylepšuje některé jejich výkonnostní parametry. Drobné změny jsou oproti předchozí generaci H i ve vnitřním uspořádání zařízení.

    

Program Ministerstva životního prostředí s cílem zlepšení kvality ovzduší v ČR

Jedná se o dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje vytápění v rodinných a bytových domech. Proč tedy nevyužít dotačního programu Kotlíkové dotace či Nové zelené úsporám a nepořídit si tepelné čerpadlo za ještě výhodnější cenu?

  

Vodní systémy Panasonic ECOi - W. Nový systém pro ohřev vody a chlazení

V roce 2019 společnost Panasonic ve spolupráci se Systemair uvedla na trh nový systém pro průmyslové chlazení / ohřev vody s velkým výkonem. Jedná se o vysoce efektivní a ekologická průmyslová tepelná čerpadla/chillery s jednoduchým a uživatelsky přívětivým dálkovým ovládáním Smart Cloud.

  

Komerční nádrže Panasonic PRO-HT pro připojení k PACi.

Panasonic uvedl na trh nový typ komerčních nádrží pro chlazení, topení a ohřev TUV. Vysokoteplotní nádrže jsou určeny pro komerční použití a kombinaci s kondenzačními jednotkami PACi.

 

 

Zvláštní kategorie tepelných čerpadel: Panasonic Heatcharge

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je dnes prakticky každá klimamatizace, ale tento model vybočuje z řady: nejedná se o klimatizace, nýbrž opravdu o tepelné čerpadlo na principu vzduch-vzduch, které je určené pro vytápění. Technologie Heatcharge nemá na českém trhu obdoby a nabízí ji v současnosti pouze Panasonic.

 

 

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: Panasonic Aquarea Smart Cloud

Dálkové řízení tepelných čerpadel umožňuje provádět úplnou vzdálenou kontrolu a správu systému Aquarea. To vše jednoduše na dálku, bez nutnosti přítomnosti u zařízení!

 

 

Povinné kontroly těsnosti tepelných chladivových okruhů

Kdo a v jakém případě je povinen provádět kontrolu chladivových okruhů tepelných čerpadel? V tomto článku uvádíme základní informace a přehled, kterých klimatizací a tepelných čerpadel značky PANASONIC se kontrola týká.

 

 

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Obecně tvrdit, že tepelná čerpadla jsou úsporná zařízení sloužící k získávání tepla z okolních obnovitelných zdrojů (vzduchu, země nebo vody). V principu tepelná čerpadla pro svůj provoz potřebují přivést méně elektrické energie, než je kolik energie získají z venkovního z prostředí.

 

 

Každé tepelné čerpadlo má dva výměníky – studený (výparník) a teplý (kondenzátor). Studený výparník je ohříván okolním prostředím, například procházejícím venkovním vzduchem. Pokud je výparník dostatečně studený, může na sebe vázat teplo třeba i z venkovního vzduchu s teplotou pod bodem mrazu. Na teplém kondenzátoru se předává teplo topné vodě. Aby tepelné čerpadlo mohlo fungovat, musíme k oběma výměníkům přidat kompresor, expanzní ventil, vše propojit potrubím a naplnit chladivem. Kompresor pak v hermeticky uzavřeném chladivovém okruhu stlačuje chladivo na vysoký tlak a teplotu okolo 70 °C. Žene ho přes kondenzátor do expanzního ventilu odkud je nastřikováno do výparníku. Zde ztrácí tlak a teplotu a výparník je tak ochlazován.

Venkovní vzduch sám o sobě má nízkou teplotu. Jeho teplota je ale dostatečná na to, aby ohřála velmi studený výparník. Pomocí chladivového okruhu je takto získané teplo přečerpáno na vyšší teplotu dostatečnou k tomu, aby skrze stěny kondenzátoru mohlo být získané teplo předáno topné vodě. Získané teplo je tedy zdarma. Je ale potřeba dodat energii, obvykle elektrickou, na pohon kompresoru.

Běžné tepelné čerpadlo dokáže vodu ohřát až na 55 °C. Je ale jasné, že s tepelným čerpadlem je potřeba topit na nízkou teplotu topné vody, aby bylo dosaženo nejlepšího topného faktoru. Ideální je spojení s nízkoteplotní topnou soustavou, jako je podlahové vytápění, stěnové topení, nebo alespoň dostatečně velké radiátory. Dobrou zprávou je, že topné soustavy ve starších domech po zateplení většinou vyhoví pro topení s tepelným čerpadlem.

Jak se určuje účinnost a míra úspory u tepelného čerpadla?

V případě tepelného čerpadla nemluvíme o účinnosti, ale o topném faktoru, který se označuje zkratkou COP. Jedná se o údaj, který přímo souvisí s úsporou. COP znamená poměr energie získané na výstupu tepelného čerpadlaenergie přivedené do kompresoru. Čím je toto číslo vyšší, tím je tepelné čerpadlo kvalitnější a tím bude i vyšší úspora na energiích.

 

 

Je ale třeba ještě vědět, za jakých podmínek se COP tepelného čerpadla uvádí. COP se zhoršuje s klesající teplotou venkovního vzduchu a se stoupající teplotou topné vody. To stejné platí i o výkonu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo s výkonem 9kW a COP 4,75 při podmínkách A7/W35 (teplota venkovního vzduch +7 °C a teplota topné vody 35 °C) bude mít při A-15/W45 Výkon cca 6kW a COP 2.

 

 

Tepelná čerpadla od A do Z: slovník pojmů týkajících se tepelných čerpadel Panasonic Aquarea

Zde najdete objasnění pojmů, jako jsou například kondenzát, teplotní čidlo, SCOP, expanzní ventil, výparník,…